Aviz informații juridice

Texte d'introduction

Site-ul www.sedatif-pc.ro (denumit în continuare „Site-ul”) vă permite să accesaţi informaţii referitoare la produsele BOIRON, precum și orice informaţii suplimentare cu privire la sănătate, formă fizică sau activităţi sportive.

 

RESPONSABILUL CU PUBLICAREA

SC BOIRON RO SRL (“Boiron”)

Societate comercială cu un capital de 15 080 000 RON

Sediul social: Calea Dorobanţilor, nr. 239, etaj 4, sector 1, BUCUREȘTI

Înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/964/2000

Webmaster: webmaster@boiron.ro

Număr de telefon: +04 21 410 05 46

 

EDITOR ȘI DESIGNER AL SITE-ULUI

BOIRON

SA cu un capital de 17 545 408 €

Sediul social: 2 avenue de l’Ouest Lyonnais – 69 510 Messimy

Înregistrată la RCS Lyon sub numărul 967 504 697

Webmaster: internet@boiron.fr

 

GĂZDUIRE SITE

AMAZON WEB SERVICES

Site-ul este găzduit de AWS Région Paris France

Amazon.com Legal Department

410 Terry Avenue North P.O. Box 81226 Seattle, WA 98108-1226 - USA 

 

Modificări ale avizelor juridice existente pe Site

BOIRON își rezervă dreptul de a modifica și de a actualiza în orice moment accesul la Site, precum și acest aviz informativ.

Orice modificare a acestor avize este aplicabilă începând cu data efectuării acesteia. Aceste modificări și actualizări sunt obligatorii pentru utilizator, care trebuie să consulte periodic această secţiune, pentru a verifica avizele în vigoare.


Ultima actualizare: ianuarie 2024

 

Legislaţie aplicabilă

Aceste avize intră sub incidenţa legislaţiei aplicabile pe teritoriul în care se află sediul responsabilului pentru publicarea acestui Site. În lipsa unei soluţionări amiabile, orice litigiu va fi înaintat spre soluţionare instanţelor competente.

Consultaţi Condiţii generale de utilizare 

Consultaţi Politica cu privire la protecţia datelor cu caracter personal